Dasya
Dasya Origin:
Indian
Dasya Pronounce:
Meaning of Dasya:
He serves.
Dasya in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Dasya?
BOYS
+ Dasya
GIRLS

Meaning and origin of the baby name dasya. Meaning of dasya. What does dasya mean? dasya origin. Information about dasya.

Dasya originates in Indian language and means He serves.