Egisto
Egisto Origin:
Greek
Egisto Pronounce:
Meaning of Egisto:
The Greek name Egisto means - raised on goat's milk
Egisto in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Egisto?
BOYS
+ Egisto
GIRLS

Meaning and origin of the baby name egisto. Meaning of egisto. What does egisto mean? egisto origin. Information about egisto.

Egisto originates in Greek language and means The Greek name Egisto means - raised on goat's milk