Keiki
Keiki Origin:
Hawaiian
Keiki Pronounce:
Meaning of Keiki:
Child.
Keiki in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Keiki?
BOYS
GIRLS
+ Keiki

Meaning and origin of the baby name keiki-2. Meaning of keiki-2. What does keiki-2 mean? keiki-2 origin. Information about keiki-2.

Keiki originates in Hawaiian language and means Child.