Kornel
Kornel Origin:
Latin
Kornel Pronounce:
Meaning of Kornel:
Horn.
Kornel in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Kornel?
BOYS
+ Kornel
GIRLS

Meaning and origin of the baby name kornel-2. Meaning of kornel-2. What does kornel-2 mean? kornel-2 origin. Information about kornel-2.

Kornel originates in Latin language and means Horn.