Shishak
Shishak Origin:
Biblical
Shishak Pronounce:
Meaning of Shishak:
Present of the bag, of the pot, of the thigh.
Shishak in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Shishak?
BOYS
+ Shishak
GIRLS

Meaning and origin of the baby name shishak. Meaning of shishak. What does shishak mean? shishak origin. Information about shishak.

Shishak originates in Biblical language and means Present of the bag, of the pot, of the thigh.