Tamiko
Tamiko Origin:
Japanese
Tamiko Pronounce:
Meaning of Tamiko:
The Japanese name Tamiko means - "child of the people."
Tamiko in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Tamiko?
BOYS
GIRLS
+ Tamiko

Meaning and origin of the baby name tamiko. Meaning of tamiko. What does tamiko mean? tamiko origin. Information about tamiko.

Tamiko originates in Japanese language and means The Japanese name Tamiko means - "child of the people."