Tigris
Tigris Origin:
Latin
Tigris Pronounce:
Meaning of Tigris:
From the Tigris.
Tigris in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Tigris?
BOYS
GIRLS
+ Tigris

Meaning and origin of the baby name tigris-2. Meaning of tigris-2. What does tigris-2 mean? tigris-2 origin. Information about tigris-2.

Tigris originates in Latin language and means From the Tigris.