Wafiqah
Wafiqah Origin:
Muslim
Wafiqah Pronounce:
Meaning of Wafiqah:
Successful..
Wafiqah in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Wafiqah?
BOYS
GIRLS
+ Wafiqah

Meaning and origin of the baby name wafiqah. Meaning of wafiqah. What does wafiqah mean? wafiqah origin. Information about wafiqah.

Wafiqah originates in Muslim language and means Successful..