Zackariah
Zackariah Origin:
Hebrew
Zackariah Pronounce:
Meaning of Zackariah:
The Hebrew name Zackariah means - a form of Zachariah
Zackariah in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Zackariah?
BOYS
+ Zackariah
GIRLS

Meaning and origin of the baby name zackariah. Meaning of zackariah. What does zackariah mean? zackariah origin. Information about zackariah.

Zackariah originates in Hebrew language and means The Hebrew name Zackariah means - a form of Zachariah